D Screens ziņas

Par pašvaldībai piederošo reklāmas vietu nomas tiesību otrās izsoles uzvarētāju pasludināts vides reklāmas uzņēmums SIA D Screens

27.04.2021

Izvērtējot pretendentu mutiski iesniegtos piedāvājumus, par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību otrās izsoles uzvarētāju, kuram tiks piedāvāta iespēja slēgt līgumu, pasludināts Vides reklāmas asociācijas biedrs, uzņēmums SIA D Screens. Paredzētā nomas maksa par 91 nekustamā īpašuma daļu gadā sastādīs 173 960 eiro.

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu sākotnējās nomas maksas apmērs par pašvaldībai piederošu 91 nekustamā īpašuma daļu tika noteikts 48 960 eiro gadā.

„Izsoles rezultāts liecina, ka arī vairāki Vides reklāmas asociācijas biedri ir gatavi solīt salīdzinoši augstas summas par reklāmas vietu nomu Rīgā, kas pārsniedz pat 1. izsoles rezultātus. Tas nozīmē, ka pieprasījums pēc vides reklāmas galvaspilsētā joprojām ir augsts”, norāda Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes vadītājs Valdis Dombrovskis.

Izsolei, kas norisinājās šī gada 13. aprīlī, kopā bija pieteikušies astoņi pretendenti.
Informācijas avots


Dalies sociāli